Nguyễn Xuân Long Website

 • Thứ 7, ngày 29/08
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Trang chủ Tâm lý học lứa tuổi & tâm lý học sư phạm

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Lịch trình giảng dạy TLHLT-TLHSP


Các bạn click vào download để tải tài liệu: download

 

Bài giảng điện tử TLHLT - TLHSP

 

Bài giảng TLHLT - TLHSP Phần I Một số vấn đề cơ bản của TLHLT


Chương 1: Nhập môn TLHLT và TLHSP

Chương 2: Tâm lý lứa tuổi HS tiểu học

Chương 3: Tâm lý lứa tuổi học sinh THCS

Chương 4: Tâm lý lứa tuổi học sinh THPT

 

Bài giảng TLHLT - TLHSP Phần II Một số vấn đề cơ bản của TLHSP


Chương 5: Tâm lý học dạy học

Chương 6: Tâm lý học giáo dục

Chương 7: Tâm lý học nhân cách người thầy giáo

 

Bài giảng TLHLT - TLHSP Phần III Một số vấn đề cơ bản của TLH giảng dạy tiếng nước ngoài


Chương 8: Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 

Chương 9: Đặc trưng và quy luật của hoạt động giảng dạy ngoại ngữ

 
Trang 1 của 3