Nguyễn Xuân Long Website

 • Thứ 7, ngày 29/11
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Trang chủ Kĩ năng mềm

Đào tạo kĩ năng mềm

Đánh thức khả năng tiềm ẩn 2

Để tải về các bạn click vào download

 

Giao tiếp - kĩ năng mềm

Để tải bài giảng các bạn click vào download

 

Đánh thức khả năng tiềm ẩn phần 1

Để tải về các bạn click vào download